En söndagsmorgon bittida

En söndagsmorgon bittida
Stockholms hamn, tidigt 1900-tal.

En söndagsmorgon bittida

En söndagsmorgon bittida när klockan den slog ett,
vi hissa våra segel, från England ut vi gick.
:/: Och torsdan uti samma vecka vi fick Skagen fatt
och segla för nordvästen igenom Kattegatt. :/:

Enligt Citeringsrätten visas bara en vers eller refräng (upphovsrättslagen § 22)

Titeln En söndagsmorgon bittida är redan inkluderad i länkarna
CDon.com säljer nytt

MusicBrigade -Över 20 000 gratis musikvideos!


Tradera är auktion av beg.

Denna visa avslutas med
Men när vi lossat lasten i Stockholms sköna stad,
då få vi våra pengar och sen blir kvällen glad.
Där skall man hava roligt med flickorna en stund,
men inte går vi in i något äktenskapsförbund.

En söndagsmorgon bittida när klockan den slog ett, vi hissa våra segel, från England ut vi gick. :/: Och torsdan uti samma vecka vi fick Skagen fatt och segla för nordvästen igenom Kattegatt. :/: Och när vi kom till Kullen då var det mörka natt, vi frågte då kaptenen om vi fick gå i land. :/: Nej, detta får ni icke, allt uppå denna dag, det strider emot konungen och emot hans lag. :/: Från Malmö till Saxkjöbing vi i ballast gick, en annan last vi där utav korn och ärtor fick. :/: Ett tusen och två hundrade tunnor vi tog in, sen gjorde vi oss klara att segla för go vind. :/: Men när vi lossat lasten i Stockholms sköna stad, då få vi våra pengar och sen blir kvällen glad. :/: Där skall man hava roligt med flickorna en stund, men inte går vi in i något äktenskapsförbund. :/:

 
Den ultimate Evert Taube samlingen

Till sidans början

Slumpm�ssig visa

Det var den gamle målaren, som aldrig blev berömd,
fast mången tub med oljefärg av honom kvickt blev tömd,
och mången duk av bästa sort, som han på kilram spänt,
bar färgharmoniskt vittnesbörd om vad han sett och känt.

Den gamle målaren från Paris

Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
L�s mera
�terkomst av Evert Taube
�terkomst av Evert Taube
L�s mera
Till Bords Med Evert Taube Av Jesper Taube, Petter Karlsson
Till Bords Med Evert Taube av Jesper Taube, Petter Karlsson
L�s mera