Albert Engström (1869-1940)

Albert Engström

Evert Taube inbjöds att fira julen 1915 hos Albert Engström i Grisslehamn, och blev sedan hans elev. Albert Engström hjälpte också Evert att få sina alster publicerade i tidningar.

Evert var också under en tid förlovad med Alberts dotter Malin Engström.


Evert Taube skrev om Albert Engström:
Han hade ett egenartat ansikte med Ögon som Minervas fågel under en högvälvd tung panna med lugg... Hans hårda men känsliga ciselerade näsa, faunmunnen som omgavs av stripigt franskt bockskägg, med ett ord: hans ansikte fängslade svenskarna till den grad att alla måste titta ditåt där han satt. Han gick mjukt och tyst som en björn och hade en småländsk sjömans gängliga figur. Man kom att tänka på skeppsbrott och slädfärder när han kom in i ett rum. Men han förde tanken till annat också. Han kunde le precis som Velázquez vingud och gapskratta som en rallare...

Ur boken Jag kommer av ett brusand hav http://www.everttaube.info/bok.php?ISBN=&id=9Albert Engström var konstnär och författare, och Sveriges mest kända karrikatyrtecknare.

Albert Laurentius Johannes Engström föddes född 1869 i Backfall, Lönneberga, Kalmar län men växte upp i Hult, ett stationssamhälle nära Eksjö, där hans far var stins.

1894 gift med Sigrid Sparre, och de fick tre barn: Malin (1897-1967), Lisa (1901-1982) och Lars-Bruno (1910-1972). Malin var under åren 1916-1918 förlovad med Evert Taube.

Albert Engström flyttade ut till Grisslehamn i Roslagen, och lät bygga en atelje på en klippa som idag är musem.

Också i Eksjö finns ett Albert Engström-museum.
Det berättas att han vägrade in i det sista att lägga in sig på sjukhus, men till sist blev han ändå tvungen. In på rummet kom en sköterska, och presenterade sig:
-"Syster Maria"
-"Broder Albert" svarade Engström

...Sedan avled han.

BibliografiExterna länkar om Albert Engström


Albert Engström sällskapet
http://www.albertengstrom.se/


 
Till sidans början

Slumpm�ssig visa

Som elefantsnablar
kröker sig dina
lilagrå grenar,
din lövskog andas
aiolisk älskog

Kvinnan som steg ut ur din
djupgröna skymning
doftade under sina ivriga armar
som duFikonträdet

Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
L�s mera
�terkomst av Evert Taube
�terkomst av Evert Taube
L�s mera
Till Bords Med Evert Taube Av Jesper Taube, Petter Karlsson
Till Bords Med Evert Taube av Jesper Taube, Petter Karlsson
L�s mera