Furusund
Furusunds restaurang som brann 1950

Furusund

I Furusund utspelar sig Evert Taubes visa "Vals i Furusund" där man dansar på Åke Balltorps restaurant.

Furusund är en liten ö i Stockholms skärgård mellan Yxlan och Eknö och tillhör Blidö församling i Norrtälje kommun, Stockholms län. Egentligen så hette ön Halsö, medan Furusund egentligen var farleden bredvid Furusund (nämnd redan på 1200-talet), men efter 1751 kallades även ön för Furusund, trots att där knappt växer någa furor, ön är däremot känd för sin imponerande ekar.

Jaeppe Diekn, en dansk herreman som var Bo Jonsson Grips ståthållare på Åbo slott grundade ett säteri på ön på 1300-talet, och ett slag hölls i Furusund år 1522, där svenskar besegrade en dansk flotta.

På 1600-talet byggdes en sjökrog och ett värdshus, vilka senare brändes av ryssarna. På 1700-talet lät Gustav III uppföra ett av Sveriges största kronobryggerier.

Hovjuveleraren Christian Hammer (1808-1905) köpte ön 1883 och skapade badorten Furusund som gästades av societeten och kungligheter och många konstnärer och författare.

Så här skriver Robert Aschbergs farfar Olof Achberg i Olof Achbergs Gryning till en ny tid:
"Furursund ägdes av en känd antikivetshandlare och juvelerare Christian Hammer. Societetssalongen, där badgästerna samlades, hade en gång varit paviljong på en utställning i Sundsvall innan den köptes av Hammer.

Societetshuset kom med pråm 1882, efter att det uppförts til Allmänna norrländska industri- och lanbruksutställningen i Sundsvall sommaren 1882. Det döptes om till Furusunds pensionat vilken drevs av Åke Balltorp på 30 och 40-talet.

Kulturpersonligheter som vistats i Furusund är August Strindberg, Albert Engström, Anders Zorn, Carl Larsson, August Blanche, Carl von Schewen, flygbaronen Carl Cederström, miljonären Calle Smitt och på senare tid Astrid Lindgren. I Furusund bor alla som har någon elände att dölja, skrev August Strindberg. Den som vill se efter förtöjer i gästhamnen nedanför kvarnen.


I juni 2001 fick Astrid Lindgren ett oväntat strandhugg i form av ångfartyget s/s Blidösund med 151 passagerare och jazzprästen Lars "Sumpen" Sundbom från Blidö som längst fram i fören stod och spelade "En sjöman älskar havets våg" för full trumpet.

Olyckan berodde på olyckliga misstag i kommunikationen mellan brygga och maskinrum.


 
Till sidans början

Slumpm�ssig visa

När jag började segla till sjöss i maskin
var jag trimmer på "Aileen Allannah".
För jag lämna en trålare i Aberdeen
och fick tjangsen att mönstra med samma.
Vi va sex man på durken och två i var box,
det var kolboxar stora som hus,
och det mesta vi gick va med stenkol och koks
ifrån sunderland till Santa Cruz.

Eldarevalsen


Furusund ett skärgårdscentrum - Människor och miljö under fy
av Ester Grönblad
L�s mera

Havsskärgård. Visorna
av Jesper Wikström
L�s mera