Sven Salén

Sven Gustaf Salén, född den 7 november 1890 i Borås, död den 29 oktober 1969 i Stockholm, Kungsholmen var en redare, kappseglare sångare och kompositör. Son till Axel Mauritz Salén och Selma Wilhelmina Åhlin. Nära vän till Evert Taube och gudfar till Sven-Bertil Taube .

Salén var grundare av Salénrederierna AB, som han även var VD för 1922-1962. Han var även framgångsrik kappseglare med bland annat ett OS-brons 1936 i sexmetersklassen. 1927 vann han Gold Cup i Oyster Bay och tilldelades också Svenska Dagbladets guldmedalj. Samma år uppfann han genuan inför Coppa Tirreno som seglades i Genuabukten.

Grundade tillsammans med Evert Taube och Gunnar Fant Samfundet Visans vänner .

SalénrederiernaMS Sven Salén, byggd 1941, 4865 bruttoton, 12 knop. Såld 1954 till Polen, upphuggen i Spanien 1984.

Salénrederierna AB, tidigare rederikoncern hemmahörande i Stockholm.
Salénrederierna var under sin storhetstid ett världsledande företag inom sjöfart. Utöver rederiverksamheten var Saléns även under en tid ägare till Götaverken (1971-77), Finnboda Varv (1970-77), Ekensbergs Varv (1942-70) samt verksamt inom skeppsmäkleri mm.
Sven Salén köpte 1915 sitt första fartyg, motorpråmen Robur. Efter några år köpte han även två segelskutor, varefter en flotta av mindre kustfartyg sakta växte fram. 1922 övertog Saléns den norske redaren Carl Matthiessens rederi Banan-Kompaniet. Nio år senare beställde Saléns sitt första nybygge, tillika Sveriges första helkylda fartyg, S/S R H Sanders byggd vid Fredrikstads varv i Norge.
Efter andra världskriget kom Saléns på allvar igång med kylfrakterna, som till stor del legat nere under kriget. Under 1950-talet kom Saléns att ge sig in i tankrederiverksamhet. Redan i slutet av detta årtionde var tankflottan betydande för att ytterligare ett årtionde senare vara Sveriges största tankrederi. 1967 köpte Saléns upp hela Rex-koncernen vilken hade sin ekonomiska tyngd i malm- och bulkfrakter. Några år senare, 1970, köptes också Brodinrederierna. Ur dessa torrlastrederier skapades Salén Dry Cargo, som skulle komma att bli ett betydande bulkrederi.
Vid några tillfällen har Saléns ägnat sig åt passagerartrafik. Sista gången blev 1982, då man tänkt sig att satsa på exklusiva kryssningar i arktiska farvatten. Fartygen, M/S Lindblad Explorer och M/S Öresund, köptes då in för detta syfte. M/S Öresund byggdes om och fick namnet M/S Lindblad Polaris. Denna verksamhet blev dock inte så långlivad. Under första delen av 1980-talet drabbades Saléns hårt av sjöfartskrisen, och den 19 december 1984 lämnades konkursansökan in till Stockholms tingsrätt. Bolaget gick inte att rädda, och tillgångarna delades ut till fordringsägarna

Mer information på Kommandobryggan:
http://kommandobryggan.se/Bryggan/salen.htm

Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License (GNU FDL). Den anv�nder sig av material fr�n Wikipediaartikeln "Sven Salén".

Sven och Dagmar Saléns stiftelse

Stiftelsen inrättades 1968 av skeppsredare Sven Salén. Stiftelsen började dela ut anslag 1970 och har sedan dess delat ut drygt 100 mkr i löpande penningvärde. Stiftelsens kapital uppgick vid utgången av 2002 till ca 66 mkr För närvarande delar stiftelsen ut ca 2 mkr per år.

http://www.salenstiftelsen.se/ 
Den ultimate Evert Taube samlingen

Till sidans början

Slumpm�ssig visa

Ingrid lilla se hur strömmen dansar,
alla böljorna har vita fransar
Se på gubben i den gröna båten
hur han vevar upp sin stora håv
Ser du löjorna se hur de glittrar,
fåglarna i strömparterren kvittrar
Ser du måsarna och hör du göken?
Ingrid lilla, göken gal i stan
Solen strålar över staden
och nu kommer vaktparaden:
Trum a rum a rum a rum san! Trum-me-rum-me-rum-me-rum-me-rum-san!
Trumman går och nu slår klockan tolv!
Bachi tempel öppnar famnen
och på båtarna i hamnen
klämtar klockorna: Det är serverat!
Säg, Ingrid lilla, säg vad vill du ha!

Ingrid Dardels polska

Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
L�s mera
�terkomst av Evert Taube
�terkomst av Evert Taube
L�s mera
Till Bords Med Evert Taube Av Jesper Taube, Petter Karlsson
Till Bords Med Evert Taube av Jesper Taube, Petter Karlsson
L�s mera