Öckerö

Öckerö är en av de centrala öarna i Göteborgs norra skärgård. Den har också givit namn åt kommunen i vilket norra skärgården ingår. Det administrativa centrat för kommunen ligger på ön, i tätorten med samma namn. Det finns kommunhus, bibliotek, bank, post, apotek och systembolag. Det finns också restaurang, kiosk, livsmedelsaffär och gästhamn. Invid Brattens färjeläge finns vårdcentral och restaurang/cafeteria med hotell och vandrarhem samt konferensmöjlighet, Nimbus.

Öckerö kyrka


Från början stod en träkyrka på platsen. Den ersattes omkring 1450 av stenkyrkan. Den är 16,5 meter lång, med längre och smalare kor. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan efter många bekymmer och offer på 1780-talet.
Man tror att det har funnits en kristen kyrka på Öckerö redan på 1000-1200-talet, men man vet inte säkert var. Inte minst inventarier i kyrkan tyder på detta. I kyrkan finns en dopfunt och ett krucifix som fanns i den föregående träkyrkan. Innan träkyrkan byggdes fanns älvakvarnar på platsen. Om träkyrkan finns ett skriftligt dokument: Håkon IV av Norge sägs "låtit rydia Ekreyiarna och göra en trekirkiu". Troligtvis förstördes kyrkan genom härjningar och krig.
Förutom de två nämnda föremålen finns från 1400-talet två träskulpturer, på Olof den helige och jungfru Maria. Altartavlan är från 1626. Takmålningen utfördes 1792 och föreställer den yttersta domen. Votivskeppen är från början av 1700-talet. Altarkorset har hemförts från Italien av en skeppare 1749.
År 1906 invigdes öns nya kyrka norr om den gamla.

Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License (GNU FDL). Den använder sig av material från Wikipediaartikeln "Öckerö".

Övrigt


Öckerö kommun (Extern länk): http://www.ockero.se/
På Öckerö genomförs också sjösäkerhetskurser, se (Extern länk): http://www.sjosakerhet.nu


 
Till sidans början

Slumpmässig visa

Kast loss! Lägg ut! Farväl du sköna stad
som hjältar byggt och skalderna besjungit!
Musiken från din stolta vaktparad
nu fyller luften. Innan den förklungit
ett fyrfaldigt hurrarop från "Ellinor"
ut över Stockholms ström till staden når.
Logården grönskar! Slottets fönster glimma!
Storkyrkans ur ger oss vår avskedstimma.

Sång på Stockholms ström

Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
Läs mera
Återkomst av Evert Taube
Återkomst av Evert Taube
Läs mera
Till Bords Med Evert Taube Av Jesper Taube, Petter Karlsson
Till Bords Med Evert Taube av Jesper Taube, Petter Karlsson
Läs mera