Olof Thunman

Olof Thunman

Evert Taube lärde känna Olof Thunman 1907. Se också Balladen om Olof Thunman av Evert Taube

Olof Thunman, född 1879 i Uppsala, död 1944, konstnär och skald. Han föddes i huset Imperfektum och var först bosatt i Axevalla i Västergötland varifrån hans hustru Carin Kuylenstierna kom, för att sedan flytta till Österlövsta i Uppland och slutligen till Knivsta. Där bodde han i grindstugan till Noors slott. Han undervisade Evert Taube i konst och poesi. Upphovsman till gånglåten "Vi gå över daggstänkta berg." Diktsamlingar: Pan Spelar 1919, Olands Sånger 1927, Från Färdväg och Fornbygd 1929, Mark och Vindar 1935, och Visor från Vidd och Vrå 1939. Thunman har skrivit flera dikter om vallonerna vid de uppländska bruken. Olof var själv vallonsläkt på mödernet. Eva Gauffin. 1902 -1904 var Olof elev vid konstakademin. Vistades i Upplands skärgård, Västergötland och på västkusten. Fram till 20-talet målade Olof mest marint men övergick mer och mer från olja till tusch. Upsala Nya Tidnings påkostade julnummer pryddes, på omslaget och i artiklarna däri, om hembygd och uppländska fornminnen, av hans teckningar i omkring 30 år. Teckningarna föreställer byggnader, landskap och personer från hela Uppland. Ett omtyckt motiv var bränningar vid skärgården. Olof Thunman står staty utanför Särsta Värdshus i Knivsta. (Stål) På Uppsala gamla kyrkogård kan man se hans grav med minnessten rest av Upplands nation 1954.

Litteratur: Knivsta Hembygdgille, Sockenmagazinet 1975; Teddy Brunius, Olof Thunman i Uppland; Upplands Konstförening, Olof Thunman katalog 1975. Kommande litteratur: Gunnar Brusewitz och Allan Ellenius bok om Olof Thunman. Planerad utgivning i November 2004 på Atlantis förlag.

Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License (GNU FDL). Den använder sig av material från Wikipediaartikeln "Olof Thunman".


 
Till sidans början

Slumpm�ssig visa

O, dotter av Nordens Venezia!
O, Vera i Vintappargränd!
Jag flytt från Italien till Svezia,
min hembygd är bombad och bränd.
Som sångfågeln flyr över landen
från Nubiens brännande sol
hit upp till den nordiska stranden
jag flytt med gitarren i handen
och spelar dessutom fiol.

Vera i Vintappargränd


Olof Thunmans Uppland
av Gunnar Brusewitz, Allan Ellenius
L�s mera