Buenos Aires

Buenos Aires

Evert Taube kom till Buenos Aires 1910 och tillbringade sedan fem år i Argentina.

Buenos Aires, beläget vid Rio de la Platas södra strand, är sedan 1880 huvudstad i Argentina, och har 2,8 miljoner invånare (med förorter 13,3 miljoner).

Stadens centrum utgörs av ett eget federalt distrikt som omges av provinsen Buenos Aires, vars huvudort La Plata ligger söder om Buenos Aires.

Buenos Aires anlades 1536 av Spanjoren Pedro de Mendoza och fick namnet Nuestra Señora Santa María del Buen Aire (Vår Fru den heliga Maria av den goda brisen). Staden övergavs dock 1541 och grundades på nytt 1580. Först på 1700-talet började utvecklingen till en viktig hamnstad. 1776 blev Buenos Aires huvudstad i vicekungadömet Río de la Plata. Vid sekelskiftet 1800 uppgick befolkningen till 50000.

Buenos Aires ockuperades 1806 av brittiska trupper. Det spanska vicekungadömet förmådde inte att ingripa utan en folklig resning mot britterna skedde och Buenos Aires befriades. Det blev inledningen till den argentinska självständighetskampen. Den 25 maj 1810, efter Napoleons invasion av Spanien bildades den första oberoende regeringen i Buenos Aires Självständigheten proklameras den 9 juli 1816 av José de San Martín från balkongen på stadshuset vid Plaza de Mayo.

De första femtio åren av självständigheten präglades av våldsamma konflikter, både med grannländerna och mellan Buenos Aires och provinserna. 1853 fick Argentina en ny författning efter amerikansk förebild. Emellertid bröt sig Buenos Aires ur den föreslagna federationen vilket ledde till en väpnad konflikt som slutade med att Buenos Aires 1861 erövrade federationen och kom därmed att ingå i den igen.

Med Bartolomé Mitres presidentskap 1862-68 inleddes den 70-årig period av stabilitet, civila regeringar och ekonomisk tillväxt som förvandlande Argentina till en av de rikaste nationerna i världen. Samtidigt försköts den ekonomiska centrumet i Argentina till kusten och Buenos Aires och stadens enorma expansion inleddes. 1880 löstes de sista frågeteckerna om Buenos Aires status, och staden blev formellt Argentinas huvudstad.

Den enorma jordbruksexporten och invandringen från Europa förändrade staden totalt, och dagens Buenos Aires växte fram med breda boulevarder och imponerade byggnadsverk. 1914 hade befolkningen stigit till 1,5 miljoner. Under mellankrigsepoken byggdes nya skyskrapor och den snabba tillväxten fortsatta. På 1960-talet stabiliserades befolkningen i innerstaden till omkring 3 miljoner invånare.

Argentinas ekonomiska problem har inte gått spårlöst förbi, i synnerhet i ytterområdena har fattigdomen och utslagningen ökat även om en nytändning har börjat märkas det senaste året (2004). Som en följd av devalveringarna har staden sett en kraftig uppgång i turismen.

1987 fattade ett principbeslut om att avlasta Buenos Aires och skapa en ny huvudstad i Patagonien, inget har dock gjorts för att förverkliga det beslutet.

Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License (GNU FDL). Den använder sig av material från Wikipediaartikeln "Buenos Aires".


 
Till sidans början

Slumpm�ssig visa

Det rasslar, det gnisslar, en råtta flyr ut
när prästen inträder i cellen.
Där sitter poeten Villon som förut.
Det är klockan nio på kvällen
och fångvaktarn kommer och knektar och folk.
Men prästen han talar som kyrkans tolk:

Vinterballad


Buenos Aires
av Sandra Bao
L�s mera