Buenos Aires

Buenos Aires

Evert Taube kom till Buenos Aires 1910 och tillbringade sedan fem år i Argentina.

Buenos Aires, beläget vid Rio de la Platas södra strand, är sedan 1880 huvudstad i Argentina, och har 2,8 miljoner invånare (med förorter 13,3 miljoner).

Stadens centrum utgörs av ett eget federalt distrikt som omges av provinsen Buenos Aires, vars huvudort La Plata ligger söder om Buenos Aires.

Buenos Aires anlades 1536 av Spanjoren Pedro de Mendoza och fick namnet Nuestra Se√Īora Santa Mar√≠a del Buen Aire (V√•r Fru den heliga Maria av den goda brisen). Staden √∂vergavs dock 1541 och grundades p√• nytt 1580. F√∂rst p√• 1700-talet b√∂rjade utvecklingen till en viktig hamnstad. 1776 blev Buenos Aires huvudstad i vicekungad√∂met R√≠o de la Plata. Vid sekelskiftet 1800 uppgick befolkningen till 50000.

Buenos Aires ockuperades 1806 av brittiska trupper. Det spanska vicekungadömet förmådde inte att ingripa utan en folklig resning mot britterna skedde och Buenos Aires befriades. Det blev inledningen till den argentinska självständighetskampen. Den 25 maj 1810, efter Napoleons invasion av Spanien bildades den första oberoende regeringen i Buenos Aires Självständigheten proklameras den 9 juli 1816 av José de San Martín från balkongen på stadshuset vid Plaza de Mayo.

De första femtio åren av självständigheten präglades av våldsamma konflikter, både med grannländerna och mellan Buenos Aires och provinserna. 1853 fick Argentina en ny författning efter amerikansk förebild. Emellertid bröt sig Buenos Aires ur den föreslagna federationen vilket ledde till en väpnad konflikt som slutade med att Buenos Aires 1861 erövrade federationen och kom därmed att ingå i den igen.

Med Bartolomé Mitres presidentskap 1862-68 inleddes den 70-årig period av stabilitet, civila regeringar och ekonomisk tillväxt som förvandlande Argentina till en av de rikaste nationerna i världen. Samtidigt försköts den ekonomiska centrumet i Argentina till kusten och Buenos Aires och stadens enorma expansion inleddes. 1880 löstes de sista frågeteckerna om Buenos Aires status, och staden blev formellt Argentinas huvudstad.

Den enorma jordbruksexporten och invandringen från Europa förändrade staden totalt, och dagens Buenos Aires växte fram med breda boulevarder och imponerade byggnadsverk. 1914 hade befolkningen stigit till 1,5 miljoner. Under mellankrigsepoken byggdes nya skyskrapor och den snabba tillväxten fortsatta. På 1960-talet stabiliserades befolkningen i innerstaden till omkring 3 miljoner invånare.

Argentinas ekonomiska problem har inte gått spårlöst förbi, i synnerhet i ytterområdena har fattigdomen och utslagningen ökat även om en nytändning har börjat märkas det senaste året (2004). Som en följd av devalveringarna har staden sett en kraftig uppgång i turismen.

1987 fattade ett principbeslut om att avlasta Buenos Aires och skapa en ny huvudstad i Patagonien, inget har dock gjorts för att förverkliga det beslutet.

Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License (GNU FDL). Den anvšnder sig av material frŚn Wikipediaartikeln "Buenos Aires".


Se också 6 andra artiklar angående Buenos Aires:

Fritiof Andersson,  Misiones,  Paseo Colon,  Princess of Wales,  Samborombon,  √•r 1912,  

1 Relevanta boktips om Buenos Aires:

 
Till sidans början

Slumpmšssig visa

Här Rosemarie, syns blåa Nämdöfjärden
med vita segel i sydvästlig vind!
Hur ljuvligt långt från stadens larm och flärden
vår stuga ligger mellan björk och lind!
Hör våra tallars sus! se fältens gröda
i soligt lä av granars gröna mur!
Himlen är blå och stugorna är röda
och svart blänker Larssons tjur.
Känn lindens doft och doft av kaprifol!
Hör göken han gol!

Här Rosemarie, syns blåa Nämdöfjärden


Buenos Aires
av Sandra Bao
Lšs mera