Håtö Gård
Den nuvarande herrgården, ombyggd 1805.

Håtö Gård

Håtö Gård är en mindre herrgård, och f.d. kungsgård, som omfattade 413 hektar och ligger på Rådmansö, väg E18 Norrtälje-Kapellskär, avtagsväg Håtö.

Håtö, berustat säteri med skyldighet att hålla tre dragoner, var huvudgård i släkten Fleming och ägdes av Claes Fleming, död 1644, senare av äldste sonen Herman Fleming, död 1673, och ärvdes av hans dotter Christina (levde 1705), gift med Tord Bonde, död 1683.

Håtö blev indraget av Karl XI, och friköptes 1720 av ryttmästaren Peter Soldan Ridderstad, som avled 1729. Lars Salvius skrev 1741; "et berustadt Säteri om 2. Mantal, hörer Ryttmästaren Ridderstetz Enke-Fru til". Änkan dog 1739.

1853 köptes Håtö gård av Carl Ludvig Christoffer von Scheven (1811-1880), och efter hans död ärvdes Håtö av hans söner "Calle Schewen" Karl Fredrik Mauritz von Scheven (f. 1871) och Bernhard von Schewen (f. 1872). Håtö gård arrenderades 1881-1892 av John Malm, men Carl von Scheven (Calle Scheven) tog över gården när han blev myndig 1892, och gifte sig samma år med John Malms dotter Signe.

Calle Schevens umgick gärna med seglare, konstnärer och teaterfolk som som Albert Engström och Axel Hultman (Pelarordens förste hövding), "Moppe" Julin, major "Cus" Bergenstråhle, Theodor Thomas, Erik Lange, bröderna Ivan och Erik Stocklassa (Ivan Stocklassa omkom under en bliresa till Håtö), Calle "Skakis" Fagerberg, Felix Brandsten vilka regelbundet gästade Håtö.

På Evert Taubes tid ingick holmarna Håtö Svansar under gården, och det var här Taube skrev Calle Schevens vals 1931.

1943 sålde Carl von Scheven Håtö Gård till en annan medlem av Pelarorden, direktör Helge Sönnergren, och flyttade till villa Borgen vid Håtöviken och Furusundsfjärden, där han avled 1954. Vägen dit har döpts till Calle Schewens väg.

Helge Sönnergren avled 1945, och mellan 1945 och 1954 förvaltades Håtö av Sönnergrens stärbhus och hans fru Else Sönnergren, men inköptes 1954 av AB Skärgårdstomter,

Idag hålls Företags kickoff på Håtö gård, och westernridning på häst.

http://www.hatogard.se


 
Till sidans början

Slumpm�ssig visa

Det byggdes ett skepp uti norden,
Albertina, ja så var det skeppets namn, pumpaläns!
Albertina må så vara
Albertina ingen fara
Albertina ja så var det skeppets namn
pumpaläns!

Albertina

Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
L�s mera
�terkomst av Evert Taube
�terkomst av Evert Taube
L�s mera
Till Bords Med Evert Taube Av Jesper Taube, Petter Karlsson
Till Bords Med Evert Taube av Jesper Taube, Petter Karlsson
L�s mera