Orust

Orust

Evert Taube reparerade sin kosterbåt "Monsunen", hos båtbyggare Johansson i Kungsviken på Orust.

Orust är en ö i Bohuslän, Västra Götalands län. Den är efter Gotland och Öland Sveriges tredje största ö, och skiljs från fastlandet och från Tjörn av ett antal fjordar och smala sund. Tillsammans med ett antal kringliggande öar, såsom Käringön, Härmanö, Gullholmen, Flatön, Malö och Lyrön, bildar den Orusts kommun.
Orust är sedan länge ett centrum för båtbyggande och ön är välkänd även internationellt för att producera fritidsbåtar av mycket hög kvalitet.

De första människorna kom till Orust efter istiden för 11 000 år sedan, deras boplatser som då låg vid stranden ligger i dag 40-50 meter över havet. I Enersbacken har det hittats skivyxor och pilspetsar.
Från bronsåldern har det hittats gravar och hällristningar. 1884 hittades ett svärd av brons i Ellösfjorden, svärdet är 101,5 cm långt och ett av de längsta från denna tid som hittats i Sverige.
Orust har varit svenskt sedan Bohuslän erövrades 1658.
Öns läge har gjort att fisket varit viktigt för befolkningen. 1752 var tillgången på sill mycket god och hela 1700-talet kallas den stora sillperioden och varade fram till 1808. Slutet på sillfisket innebar att bygden avfolkades och flera fiskelägen höll på att gå under.
Efter fiskeperioden ökade istället jordbruket, men utvecklingen av metoder och maskiner gjorde att arbetskraftsbehovet minskade och Orust blev åter en avfolkningsbygd. Från 1900 till 1968 halverades öns befolkning.
Efter 1950 började flera av öns varv att tillverka plastbåtar och än i dag är varvsindustrin viktig på Orust.
Invånarantalet har varierat kraftigt under åren, 1528 bodde det 2 100 personer på ön. Befolkningen var som störst 1880 med 18 129. 2006 hade kommunen hade 15 185, vilket inkluderar något tusental på de omgivande öarna.

Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License (GNU FDL). Den använder sig av material från Wikipediaartikeln "Orust".


 
Den ultimate Evert Taube samlingen

Till sidans början

Slumpm�ssig visa

Se hur hela Uppland står i lågor.
Kvällssol brinner bortom Solna skog.
Grön som ärg mot violetta vågor,
Brunnsviksvassen står där gäddan slog.
Långt i syd mot bleknad himmel blänker
fönstrens rad som guld på södermalm,
och på slottet vakten flaggan sänker
Stockholm svalkas efter dagens kvalm.

Stockholmsmelodi

Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
L�s mera
�terkomst av Evert Taube
�terkomst av Evert Taube
L�s mera
Till Bords Med Evert Taube Av Jesper Taube, Petter Karlsson
Till Bords Med Evert Taube av Jesper Taube, Petter Karlsson
L�s mera