Öckerö

Öckerö är en av de centrala öarna i Göteborgs norra skärgård. Den har också givit namn åt kommunen i vilket norra skärgården ingår. Det administrativa centrat för kommunen ligger på ön, i tätorten med samma namn. Det finns kommunhus, bibliotek, bank, post, apotek och systembolag. Det finns också restaurang, kiosk, livsmedelsaffär och gästhamn. Invid Brattens färjeläge finns vårdcentral och restaurang/cafeteria med hotell och vandrarhem samt konferensmöjlighet, Nimbus.

Öckerö kyrka


Från början stod en träkyrka på platsen. Den ersattes omkring 1450 av stenkyrkan. Den är 16,5 meter lång, med längre och smalare kor. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan efter många bekymmer och offer på 1780-talet.
Man tror att det har funnits en kristen kyrka på Öckerö redan på 1000-1200-talet, men man vet inte säkert var. Inte minst inventarier i kyrkan tyder på detta. I kyrkan finns en dopfunt och ett krucifix som fanns i den föregående träkyrkan. Innan träkyrkan byggdes fanns älvakvarnar på platsen. Om träkyrkan finns ett skriftligt dokument: Håkon IV av Norge sägs "låtit rydia Ekreyiarna och göra en trekirkiu". Troligtvis förstördes kyrkan genom härjningar och krig.
Förutom de två nämnda föremålen finns från 1400-talet två träskulpturer, på Olof den helige och jungfru Maria. Altartavlan är från 1626. Takmålningen utfördes 1792 och föreställer den yttersta domen. Votivskeppen är från början av 1700-talet. Altarkorset har hemförts från Italien av en skeppare 1749.
År 1906 invigdes öns nya kyrka norr om den gamla.

Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License (GNU FDL). Den använder sig av material från Wikipediaartikeln "Öckerö".

Övrigt


Öckerö kommun http://www.ockero.se/

På Öckerö genomförs också sjösäkerhetskurser, se http://www.sjosakerhet.nu


 
Till sidans början

Slumpm�ssig visa

Jag var så sjuk av kärlek, jag var så sjuk av sorg.

Min älskade har glömt mig och rest till Göteborg

Västanvind

Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
L�s mera
�terkomst av Evert Taube
�terkomst av Evert Taube
L�s mera
Till Bords Med Evert Taube Av Jesper Taube, Petter Karlsson
Till Bords Med Evert Taube av Jesper Taube, Petter Karlsson
L�s mera