Göteborg

Göteborg

Evert Taube föddes i Göteborg 1890, och bodde där under 1905, samt våren 1950, när han skrev delar av boken "Många hundra gröna mil".

Om Göteborg


Göteborgs Stad, kommun belägen i västra Västra Götalands län. Göteborg är Sveriges näst största stad med nästan en halv miljon invånare. Residensstad för Västra Götalands län. Även stiftsstad i Göteborgs stift.

Belägen på båda sidor om Göta älv, vid älvens mynning i Kattegatt. Göteborgs riktnummerområde 031 omfattar förutom Göteborg även Härryda, Mölndal och Partille.

Göteborgs första bebyggelse tillkom 1604, då ett antal holländare bosatte sig vid Färjenäs på Hisingen. Det nuvarande Göteborg började anläggas 1619 på tillskyndan av Gustav II Adolf. År 1621 fick Göteborg stadsprivilegier. Under 1600-talet var många av Göteborgs invånare nederländare och tyskar, vilka spelade en stor roll för Göteborgs snabba utveckling.

Under 1700-talet dominerande fiskerinäringen och Göteborgs hamns betydelse ökade när allt större kvantiteter järn- och trävaror började skeppas ut härifrån. År 1731 grundades Ostindiska kompaniet, som blev Sveriges första internationella handelsföretag. Göteborg blev därmed centrum för handeln med Kina och övriga Fjärran Östern.

Under 1800-talet etablerades ett antal banker vilka hade stor betydelse för stadens tillväxt som ekonomiskt centrum. Även varvsindustrin utvecklades under detta sekel. Under 1900-talets början utvecklades hamnen till att bli Skandinaviens största exporthamn och flera stora varvs- och verkstadsföretag kom att växa till världsledande. Blivande världsföretag som t.ex. SKF och Volvo såg dagens ljus här. Kulturen var det dock sämre beställt med. Trots namn som Viktor Rydberg och Wilhelm Stenhammar ligger det mycket i Bjørnstjerne Bjørnsons ord: "I Göteborg skrivs ingen dikt; där skrivs fakturor".

En allt för stor dominans av tung verkstadsindustri gjorde att Göteborg drabbades extra hårt av 1970-talets varvskris. De stora skeppsvarven (Götaverken, Lindholmen och Eriksberg) kom under dessa år att nästan helt försvinna ur stadens näringsliv.

Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License (GNU FDL). Den använder sig av material från Wikipediaartikeln "Göteborg".

Externa länkar om Göteborg


http://www.goteborg.com


 
Till sidans början

Slumpm�ssig visa

Hej Lokrantz, skål! Den härligaste lukt
av tjärad hampa strömmar ur affären
där du i dunklet kämpar mot en bukt
uppå en tross som ständigt ställer sig på tvären,
men snart blir sträckt och smidig nog, jag tror.
Jag hälsar dig, skeppshandlare och bror!
Din gyllne skylt i junisolen blänker,
i skuggan jag min hyllning åt dig skänker.

Avskedsballad hos skeppshandlaren


Bilden av Göteborg : färgfotografier 1910-1970
av Robert Garellick
L�s mera

Den osynliga länken : handelshusen i Göteborg under 1900-tal
av Jan Kuuse
L�s mera

Göteborg genom ritningar : byggande från äldre tid till 1900
av Gun Schönbeck
L�s mera

Göteborgarnas guide till natur och kultur
av Mats Johansson, Stefan Andtbacka
L�s mera

Pålad stad : berättelser om Göteborg från början till nu
av Tomas Andersson, Göte Nilsson Schönborg, Carina Bramstång
L�s mera